Kartografia oraz geodezja są niesłychanie ze sobą powiązane, wspólnie stanowią część znaczącej nauki o ziemi, którą jest geografia. Kartografa jest nauką, dzięki której mogą być konstruowane różnego rodzaju mapy, atlasy, globusy, jednak nie mogłyby one powstać, gdyby nie geodezja. Nauka ta zezwala albowiem na wykonywanie dokładnych pomiarów, również na małych, jak i na trochę pokaźniejszych powierzchniach terenu. Co znacznie więcej, nauka ta jest również nierozerwalną częścią wielu innych dyscyplin, gdyż wykorzystywana jest pomiędzy innymi w budownictwie lub a w architekturze.

Projektanci na przykład tworzą swoje projekty na wyjątkowych mapach sytuacyjno – wysokościowych, a po pewnym czasie taki projekt jest wykonywany przez geodetę w terenie. Nauka ta jednak nie tylko wiąże się z dwoma wyżej wymienionymi dziedzinami, gdyż dzięki niej dopuszczalne stało się także badanie odkształceń budowli czy tworzenie ustaw prawnych nieruchomości. W ramach tej nauki możemy wyróżnić także poszczególne działy, do jakich należy zaliczyć choćby fotogrametrię czy topografię. Nauka o kształcie, wymiarów ziemi oraz o wykonywaniu pomiarów nie należy do najbardziej rozpowszechnionych, jakkolwiek mimo to, o geodezji słyszał pewnie każdy z nas.

Geodezja jest aktualnie nauką niezmiernie pomocną, bo dzięki niej wolno w głównej mierze tworzyć mapy, atlasy, mierzyć większe i mniejsze przestrzenie czy tworzyć pisma o charakterze prawnym, które są nam niezbędne choćby podczas rozgraniczania nieruchomości – weryfikuje to geodeta iława. W owym czasie nie obejdzie się bez pomocy geodety. Istotą geodezji są w związku z tym prace powiązane w głównej mierze z rozmaitego typu pomiarami, a w największym stopniu kultowe są pomiary szczegółowe sytuacyjne i wysokościowe, pomiary realizacyjne czy te połączone z ewidencją gruntów.

Oprócz tego istotą tej nauki są również dogłębne obliczenia geodezyjne, sporządzanie specjalistycznej dokumentacji (również o charakterze prawnym) oraz sporządzanie zdjęć, które mają być przydatne przy tworzeniu map oraz innych graficznych opracowań. Geodezja towarzyszy też innym dziedzinom, korzystają albowiem z niej także budowlańcy i architekci.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY