Najróżniejsze kredyty i pożyczki często brane są pod zastaw. Przy firmach na przykład to mogą być nieruchomości czy maszyny, lecz żeby rzeczywiście mogły one stanowić zabezpieczenie, to będzie potrzebne zrobienie ich wyceny. Taka wycena pozwoli określić ich wartość, bowiem będzie to niezbędne do tego, żeby banki mogły przedstawić warunki udzielenia pożyczki.

Wycena taka nie może przygotowana być jednak przez kogoś przypadkowego, a musi się nią zająć rzeczoznawca majątkowy Poznań, posiadający do tego stosowne uprawnienia. Takich rzeczoznawców znaleźć na przykład można po wpisaniu w oknie wyszukiwarki hasła ustalanie wartości maszyn i przeglądnięciu otrzymanych wyników. Przeważnie wycena rozpoczyna się od przeprowadzenia oględzin, w czasie których sprawdzony zostanie dokładny stan obiektu czy urządzenia.

Konieczne również będzie dostarczenie dokumentów, jakie różnić się będą zależnie od tego, co jest wyceniane. Przy urządzeniach konieczna będzie między innymi faktura zakupu, specyfikacja techniczna oraz dokumentacja rozruchowa. W wielu przypadkach konieczne też będzie przedstawienie deklaracji zgodności oraz książki serwisowej. W przypadku nieruchomości podstawowymi dokumentami są odpis z księgi wieczystej oraz wypisy z rejestru gruntów. Rzeczoznawcy z reguły oczekiwać też będą kilku wyrysów z map czy dokumentacji technicznej danego budynku. W przypadku nietypowej nieruchomości czasami będą też potrzebne inne dokumenty.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY