Są takie branże, jakie model biznesowy
swojej aktywności mają oparty na
ogromnej skali
aktywności,
znacznych
obrotach oraz związanej z tym
wybitnie niskiej
marży zysku. Tak działa zdecydowana większość hiper i
supermarketów. Jest tam gigantyczny
obrót, sprzedają
bezmiar
towarów, niemniej jednak
jednostkowy zysk jest
wybitnie mały. A
zyski biorą się tylko ze skali działania.

Taka sytuacja
sprawia, iż każdy spadek obrotów jest dla sklepu, czy
wręcz całej sieci
nadzwyczaj
niebezpieczny, zwłaszcza, jeśli
jest to stała tendencja. A
ogromna konkurencja, jaka
dominuje w tej branży sprawia, że
niemalże nie jest dopuszczalne, by
podnosić ceny bez konsekwencji utraty części
konsumentów. Właśnie dlatego też
managerowie sieci marketów
ogromną wagę przywiązują do
kosztowej kwestii swej działalności.

Dbają po
prostu o to wszystko, co
wytwarza w sklepie koszty oraz myślą o
tym, jak można sprawić, aby były
one niższe. Specyfika działalności, która jest
nastawiona na długotrwałe działania, powoduje, że opłaca
się ponosić kosztowne nawet inwestycje, jeżeli
gwarantują one w długim przedziale czasowym obniżenie
kosztów działania. Bo tu także działa
rezultat skali. Każde
innowacyjne rozwiązanie,
które może się przyczynić do oszczędności jest najpierw testowane, a potem wprowadzane do wszystkich
budynków – sprawdź czyszczenie kanałów wentylacyjnych Twister.
W ostatnich czasach tak właśnie dzieje się z urządzeniami,
które przyczyniają się do redukcji kosztów energii.

Szczególnie
na znaczeniu zyskują kurtyny powietrzne. To urządzenia
znane od dawna,
jakkolwiek zyskujące na
znaczeniu tak w samej
rzeczy to od niedawna. A punkty są
perfekcyjnymi
miejscami, gdzie mogą one przyczynić się do obniżenia kosztów. Bo hala
punktu sprzedaży to
kolosalna powierzchnia,
która musi być ogrzewana. I zwykle jest wiele
wstąpić oraz bram, jakie
w wielu przypadkach są otwierane przez
kontrahentów oraz wózki dowożące towar. I w
trakcie zimowych miesięcy podczas każdego takiego
otwarcia, z pomieszczenia ucieka
sporo
ciepła, jakie jest bezpowrotnie tracone. A dzięki kurtynom zostaje ono zatrzymane w
obiektu i temperatura nie ulega zmianie.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY